Modul Mapy

Modul Mapy slúži na prezeranie grafických údajov a máp.

Popis modulu

Modul umožňuje zobrazenie máp katastra nehnuteľností (parciel), BPEJ, obhospodarovaných plôch (honov), prenajatých a vlastných parciel (rozdielne 100% a čiastočne), plôch evidovaných v LPIS.

Základné vlastnosti
  • Zobrazenie vektorových máp (symboly, línie, plochy), rastrových máp (ortofoto, kataster)
  • Identifikácia a výber (selekcia) grafických objektov s prepojením na modul s popisnými údajmi
  • Výber objektov prienikom s plochami iných objektov
  • Meranie vzdialeností a plôch
  • Jednoduchá tlač výrezov máp
  • Kreslenie vlastných vektorových máp
Praktické použitie
  • Zobrazenie parciel katastra nehnuteľností s možnosťou vyfarbenia výberov (filtrov)
  • Zobrazenie obhospodarovaných plôch (honov), BPEJ, LPIS a prenajatých parciel z modulu Evedencia pozemkov
  • Grafický výber obhospodarovaných parciel
  • Zobrazenie ortofoto máp

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 7.260

Aktualizácia

17. mája 2024