Dodanie programu

Dodanie programu a služby pri jeho nasadení.

Autor a dodávateľ programu:

Autorom programového systému GeoLand je spoločnosť CGS s.r.o., ktorá zabezpečuje jeho predaj priamo a prostredníctvom oprávnených predajcov (dílerov).

Dodávka:

Dodanie inštalačného kompletu programového systému vrátane hardvérového kľúča je spravidla do 5 pracovných dní od doručenia objednávky resp. úhrade ceny.

Implementácia:

Pre uľahčenie využitia programu je možné využiť služby poskytované pri nasadení

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 7.12

Aktualizácia

26. mája 2023