Cenník programu GeoLand

Ceny sú platné od 1.11.2022
Ceny sú koncové a sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa.
Cenovú ponuku pri nákupe viac licencií Vám vypracujeme na vyžiadanie.

GeoLand - trvalá licencia:

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
ZÁKLAD, MAPA, KATASTER základné nástroje systému potrebné pri práci s ľubovoľným modulom 1020,00 1224,00

Voliteľné moduly GeoLand:

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
GEODET import, správa a výstupy geom. plánov na výkupy, zábery pôdy 500,00 600,00
OBNOVA KATASTRA obnova katastrálneho operátu 660,00 792,00
MAJETOK analýza, sumarizácia vlastníctva a správy pozemkov v území 430,00 516,00

Aktualizácia

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov od 217,50 *)  
AKTUAL 24 aktualizácia programu a podpora používateľov na 24 mesiacov od 362,50 *)  

*) Závisí od počtu licencií a modulov.

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 7.12

Aktualizácia

26. mája 2023