Modul Geodet

Modul Geodet je nástroj pre geodetické firmy, developerov, realitné kancelárie a iných používateľov na evidenciu a správu geodetických a katastrálnych údajov v území.

Popis modulu

Modul umožňuje načítať popisné i grafické údaje geometrického plánu vo formátoch XML a VGI. Na základe údajov geom. plánu a katastra program určí vlastníctvo parciel doterajšieho stavu (vhodné pri nazapísaných GP) alebo parciel nového stavu (vhodné pri GP zapísaných v katastri). Následne určí vlastníkov a správcov parciel, pre ktorých je možné vytvárať zmluvy (kúpne, nájomné).

Základné vlastnosti
 • Vytvorenie zákazky a v rámci nej gemetrické plánu
 • Evidencia geometrických plánov, vyhotoviteľov a overovateľov
 • Import údajov geometrických plánov cez XML a VGI súbory
 • Evidencia doterajšieho stavu, nového stavu a dielov
 • Prehľadné podklady pre výkupy - kúpne zmluvy, nájomné zmluvy
 • Súpisy vlastníkov a prehľad vlastníctva
 • Spracovanie zmlúv a ich ďalšia evidencia (činnosti, stav)
Praktické použitie
 • Evidencia geometrických plánov
 • Analýza vlastníckych vzťahov v území pokrytom GP
 • Spracovanie výkupov a nájmov (dočasné, trvalé zábery)
 • Ocenenie parciel
 • Analýza priebehu výkupu
 • Možnosť práce na viacerých projektoch, zákazkách, GP.
 • Spolupráca viacerých používateľov v počítačovej sieti

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 7.12

Aktualizácia

26. mája 2023