Požiadavky na počítač

Požiadavky programu GeoLand na technické, softvérové vybavenie a infraštruktúru.

Úvod

Programový systém je možné prevádzkovať na každom dnes predávanom priemernom počítači vybavenom aktualizovaným operačným systémom Windows.

V prípade záujmu dodáme technické vybavenie (PC, notebook, tlačiareň,...), nainštalujeme licencie, prípadne zabezpečíme dovoz, import údajov, zaškolenie a ďalšie servisné služby.

Požiadavky na počítač

Operačný systém :

 • Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
 • Windows Server 2003 SP2, 2008 , 2012

Podporované architektúry:

 • x86
 • x64
 • ia64 (niektoré vlastnosti nemusia byť podporované)

Hardvérové požiadavky:

 • Odporúčané minimum: Pentium 1 GHz a 512 MB RAM
 • Minimálny diskový priestor:
  1. x86 – 1 GB + údaje (max. 10 GB/1 databáza pri verzii Express)
  2. x64 – 3 GB + údaje
 • USB port: 1 voľný pre vloženie HW kľúča (nie je potrebné pri softvérovej licencii)
Infraštruktúra

Základný rozdiel v infraštruktúre je určený umiestnením SQL servera.

 1. Ak je SQL server umiestnený na inom počítači ako je program GeoLand, hovoríme o prevádzke v sieti a musia byť splnené požiadavky na server a samostatne na každú pracovnú stanicu.
 2. V prípade, že celý systém je prevádzkovaný na jednom počítači, musí tento počítač spĺňať podmienky pre pracovnú stanicu i server súčasne.

Podmienky kladené na počítovú sieť (pripojenie):

 • Sieťový protokol - pre všetku sieťovú komunikáciu sa využíva protokol TCP/IP
 • Internetové pripojenie- pre zabezpečenie aktivácie programu je potrebné internetové spojenie, v ďalšej prevádzke už nie nevyhnutné
 • USB port - licencia programu môže byť zabezpečená hardvérovým USB kľúčom, potom vyžaduje prítomnosť USB portu na pracovnej stanici (jednoužívateľská licencia) alebo serveri (zdieľaná sieťová licencia)