Spracovanie údajov

Asistencia pri spracovaní údajov v systéme GeoLand.

Kataster

Asistencia pri importe, kontrole a analýze údajov katastra nehnuteľností.

Geodet

Asistencia pri importe, kontrole a analýze geometrických plánov.

  • Analýza dodaných podkladov
  • Import údajov GP
  • Kontrola grafických a popisných údajov GP

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 7.260

Aktualizácia

17. mája 2024